צור קשר

משרדי קרן נתן
בית לז-רום
רח' תובל 11, רמת גן
טל’: 03-5750149
פקס: 03-7511773

יזם המעוניין בהלוואה להקמת עסק חדש, מתבקש למלא את הטפסים במלואם,
ולצרף תכנית עסקית ו/או תזרים מזומנים צפוי ל-12 חודשים ולהעבירם
באמצעות כתובת הפקס או המייל הנ"ל.