טפסים וקישורים

טפסים להורדה


נוהל הגשת בקשה לקרן

יזם המעוניין להגיש בקשת הלוואה לקרן מתבקש להוריד את הטפסים המופיעים מטה ולמלאם (לא בכתב יד).
את הטפסים המלאים, בצירוף קו"ח עדכניים*, יש לשלוח במייל אחד מסודר לכתובת office@nksf.org.il.
חשוב: קרן נתן נותנת הלוואות ליזמים אשר להם ניסיון בתחום אותו הם מעוניינים להקים.

על מנת לקבל מענה ראוי ומהיר, יש להקפיד על הגשת בקשה לפי הנוהל המפורט מעלה.


טופס בקשת הלוואה מקרן נתן, לחץ/י להורדה (פורמט וורד)

קובץ תזרים מזומנים לדוגמא


קישורים רלוונטיים:


 
מרכזי מט"י, מרכז פיתוח יזמות