עמוד הבית טיפים לעסקים חברה בע"מ, עוסק פטור או עוסק מורשה. מה עדיף?

חברה בע"מ, עוסק פטור או עוסק מורשה. מה עדיף?

קיבלתם החלטה לפתוח עסק, מזל טוב! חברה בע״מ, עוסק מורשה או עוסק פטור? מה ההבדלים ביניהם ומה הכי מתאים לכם? הנה כמה דגשים שיעזרו לכם לקבל את ההחלטה הנכונה.

עוסק פטור

עוסק פטור (בעבר כונה "עוסק זעיר") הוא עצמאי הפועל במחזור עסקאות קטן ולכן אינו גובה מס ערך מוסף (מע"מ) מלקוחותיו. המעמד במע"מ כעוסק פטור נקבע על פי מחזור העסקאות השנתי של העסק. בכדי להיות עוסק פטור מחזור העסקאות השנתי (ולא הרווח!) בעסק יהיה מתחת הסכום של 102,292 ₪ (נכון לשנת 2022).

מטרת הרישום כעוסק פטור היא להקל על עוסקים "קטנים" בעלי מחזורי מכירות
נמוכים ע"י מתן פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים שוטפים למע"מ.
חשוב לציין כי הפטור ניתן על דיווח מע"מ בלבד ואינו משחרר מחובת
תשלומים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.

מה מותר ומה אסור

 • אם אדם הנו גם עצמאי וגם שכיר, מעמדו כעוסק פטור ייקבע רק לפי מחזור העסקאות בעסק,
  מבלי לכלול את הכנסתו כשכיר.
 • עוסק פטור אינו חייב בהעברת מע"מ לרשות המיסים בגין עסקאותיו ולכן הוא אינו מחייב
  את לקוחותיו במע"מ.
 • עוסק פטור אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות מס תשומות
  או לבקש החזר עבורו.
 • ההכרה בהכנסה היא על בסיס קבלות בלבד.
 • ע"פ תקנות מע"מ קיימת רשימת בעלי מקצועות ועיסוקים שחייבים להירשם
  כעוסק מורשה ואינם יכולים להירשם כעוסק פטור (ראה ס' 13 לתקנות מע"מ).

למי כדאי להיות עוסק פטור?

עוסק פטור הוא צורת ההתאגדות הנוחה ביותר לאלו שבוחרים להתחיל בקטן, ומתאים בעיקר לשכירים המעוניינים לשלב עבודה נוספת מהצד. עוסק פטור כמעט ואינו מצריך עבודה חשבונאית, ובעיקרון פוטר אתכם מהצורך בדיווח חודשי/דו חודשי, גבייה ותשלום של מע"מ. יחד עם זאת, הוא עדיין מחויב בהגשת דו"ח שנתי בסוף כל שנת מס ולדווח חד פעמית למע"מ על היקף מחזור העסקאות השנתי. 

 

עוסק מורשה

 • עוסק מורשה חייב לגבות מלקוחותיו מס ערך מוסף (מע"מ) על כל עסקה ולהעביר את סכום הגבייה לרשות המיסים. כלומר, הוא מוסיף לסכום העסקה עוד 17% מס.
 • הוא רשאי לקזז את המע"מ ששילם על רכישות והוצאות שוטפות עבור העסק. 
 • מכיוון שעוסק מורשה גובה מע"מ מלקוחותיו, עליו להוציא חשבוניות מס בגין כל עסקה.
 • עוסק מורשה חייב לדווח לרשויות המע"מ על מחזור העסקאות, על המע"מ שגבה מהלקוחות ועל המע"מ שקיזז בגין רכישות והוצאות שוטפות של העסק.
 • ההכנסה של עוסק מורשה נחשבת כהכנסה אישית ומס ההכנסה שמוטל עליו מחושב על פי מדרגות מס כמו לשכירים, אך בניגוד לשכיר – עוסק מורשה רשאי לקזז הוצאות עסקיות המותרות לניכוי ע"פ פקודת  מס הכנסה .  
 • לעוסק מורשה קיימות זכויות וחובות מול גופים שונים, כגון: רשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי, עובדים שהוא מעסיק או ספקים, וכן זכויות וחובות בתחום הביטוח הפנסיוני.

 למי כדאי להיות עוסק מורשה?

 • עוסק מורשה זכאי להתקזז מול מע"מ על סכום המע"מ ששילם בהוצאות של העסק.
 • המחזור העסקי אינו מוגבל (לעומת עוסק-פטור).
 • עוסק מורשה נתפש כעסק רציני יותר משל עוסק פטור.

 חסרונות העוסק המורשה:

 • עלויות ניהול ודיווח חשבונאי גדולות יותר.
 • חובת דיווח ותשלום מע"מ כל חודש\חודשיים.

    

חברה בע"מ

חברה בע״מ היא ישות משפטית הפועלת על-פי שיקולים עסקיים במטרה להפיק רווחים. בחברה יכול להיות עובד יחיד שהוא גם הבעלים היחיד.

כל אדם רשאי לפתוח חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית ואינה נוגדת את תקנת הציבור. כדי להקים חברה נדרש לפחות בעל מניות אחד.

 • בעליה של החברה מחזיקים בבעלות עליה באמצעות מניות המשקפות את חלקו של כל אחד מהבעלים ברווחי החברה ובזכויות ההצבעה בה.
 • הקמתה של חברה מצריכה את רישום החברה אצל רשם החברות, הפועל במסגרת משרד המשפטים.
 • חברה בע"מ נדרשת בעת רישום החברה לשלם אגרת רישום לרשם החברות, וכן לשלם בכל שנה אגרה שנתית לרשם החברות.  
 • אחת לשנה, חברה חייבת להגיש לרשם החברות דין וחשבון שנתי.  
 • לכל חברה חייב להיות תקנון בהתאם לפרק השני בחוק החברות, שהוא כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם. עורך דין יאמת בחתימתו על גבי התקנון את זהות החותמים על התקנון.
 • בהתאם לחוק החברות חייבת חברה (לעומת עוסק מורשה) למנות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדו"חות השנתיים שלה.
 • בחברה קיימת הפרדה בין החברה, שבמסגרתה מתנהלת כל הפעילות העסקית, ובין בעל החברה, המהווה גוף משפטי נפרד.

למי כדאי להיות חברה בע״מ?

ישנם יתרונות רבים לפתיחת חברה בע”מ אך גם הוצאות ניהול גבוהות יותר ומחויבויות שאינן חלות על עוסק מורשה. כדאי לקבל יעוץ מרו"ח בנוגע להקמת חברה כאשר נראה שהרווחים שצפויים להיות בעסק גבוהים במיוחד או במקרים בהם נכון לבצע הפרדה בין העסק לבין הבעלים שמקבל את המשכורת. יצוין גם שחברה בע״מ נתפשת כגוף רציני משאר האופציות המצוינות לעיל. 

 

 


לתשומת ליבכם, כל הנכתב בדף זה הינו מידע בסיסי שאינו מקיף, אינו שלם ואינו מהווה מידע מספק ועל כן אין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטה בנושא. דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המיסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

Keren Nathan Copyright 2023 – All Rights Reserved | Design: davidandyosef | Development: Relsites
דילוג לתוכן