כיום בעזרתכם הרבה לאחר שתי עונות מצליחות מאוד אשר הניבו פרנסה מכובדת ל-40 משפחות מעירנו בית שמש ולנו היזמים נתנה לעמוד על הרגליים ולהוביל "מפעל מכובד בתחום אשר מייצר עשרות טונות באיכות גבוהה לשוק המקומי ולייצוא בכל העולם

אלעזר אליהו קורנדרקסלר, מאפיית “שמורה מצה”

קריטריונים ושאלות

מי יכול להגיש בקשת הלוואה מקרן נתן?

1. תושב ואזרח ישראל
2. הקמת עסק חדש וראשון עבור היזם
3. נסיון מוכח בתחום העסק החדש
4. מיצוי אפשרויות המימון לפני פנייה לקרן (הון עצמי, בנקים וכדומה)

מה גובה ההלוואה שניתנת ע"י הקרן?

היקף הסיוע של הקרן ליזם, העומד בקריטריונים, במתן הלוואה בסך של עד 240,000 ש"ח, לפרעון עד 60 חודשים.
גובה ההלוואה מותאם לצרכי הקמת העסק וניתן כהלוואה ללא ריבית.

מה נדרש לשם הגשת בקשת ההלוואה?

יזם אשר עונה לקריטריונים לקבלת ההלוואה ידרש להגיש:
1. טופס בקשה מקוון במלואו
2. לצרף קובץ קורות חיים מפורטים
3. מומלץ לצרף מסמכים נלווים שיתמכו בבקשת ההלוואה (כגון תזרים מזומנים / הסכם שכר דירה / זכיון / שותפים, הצעות מחיר וכו')

אחרי הבקשה הראשונית, אילו עוד מסמכים יתכן ותתבקש/י להציג?

1. טיוטה / הסכם שכירות למקום העסק
2. טיוטה / הסכם זכיון
3. הסכם שותפים
4. הצעות מחיר (שיפוץ / ציוד / מלאי / מכשור וכו')
5. בקשה / רשיון עסק (נהיגה / הסעדה / גן ילדים / רפואה וכו')
6. הזמנות מלקוחות / מכתבי כוונות להמחיש את יכולת קיום של העסק
7. צילום ת.ז., כולל ספח
8. תדפיס תנועות עו"ש - 3 חודשים אחרונים, מכל חשבונות הבנק
9. ריכוז יתרות לכל חשבונות הבנק   

תוך כמה זמן מתקבלת תשובה?

התייחסות לבקשה שהוגשה במלואה תינתן עד 7 ימי עבודה.
חשוב לדעת כי הקרן איננה מפרטת את הסיבות לשלילה של בקשת ההלוואה ולא לגבי סכום ההלוואה.

מהם הקריטריונים להיות ערב להלוואה מהקרן?

לאחר קבלת אישור להלוואה מהקרן, יש להעביר אלינו פרטי הערבים לאישור (צילום ת.ז. מלא + 3 תלושי שכר אחרונים).
עם קבלת האישור, עליך להחתים את הערבים על כתב ערבות בפני עו"ד / רו"ח מוסמך.

תנאים שהערב חייב לעמוד בהם:
1. בני זוג אינם יכולים להיות ערבים האחד לשני
2. איננו מקבלים ערבים, שבעברם או כיום, היו בעלי חשבון בנק מוגבל / תיקים בהוצאה לפועל או פושטי רגל

אלו עסקים אינם זכאים לסיוע מהקרן?

הקרן אינה תומכת בעסקים בתחומים:
עסקים המבוססים אינטרנט, נדל"ן, מקצועות חופשיים (עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים, יועצים, מתווכים וכדומה), קניין רוחני ופטנטים.

איך אפשר לפרוס את תשלומי ההלוואה?

ההלוואה היא ללא ריבית וללא כוונת רווח.
פריסת התשלומים להלוואה של עד 100,000 ש"ח היא למשך 36 תשלומים.
להלוואה שסכומה הוא יותר מ 100,000 ש"ח תתאפשר פריסה של עד 60 תשלומים.

הגשת בקשה