"קרן נתן" הם שותפים להצלחה של הטרנד שהכנסנו בתחום הגשת הכנאפה בקונספט הטורקי
והוספת נקודת בילוי נחשבת במתחם שוק הפשפשים.

שחאדה אבו שחאדה ופרח אבו ניג'ם, יאפא כנאפה

הגשת בקשה