קרן נתן, סיוע גדול לעסקים קטנים

הגש/י בקשה להלוואה