עמוד הבית טיפים לעסקים עצמאי? או שכיר

עצמאי? או שכיר

באיזו מידה אתם אוהבים או שונאים סיכונים? האם אתם יודעים לנהל את הזמן שלכם או זקוקים למסגרת מכוונת? הנה כמה הבדלים בזכויות ובחובות המוטלות על שכירים ועצמאים על מנת שיהיה לכם קל לקבל החלטה מושכלת.

שכר

שכיר נהנה מתלוש שכר קבוע ויודע להעריך מראש את הכנסותיו ובהתאם לכך לתכנן את תזרים המזומנים האישי/משפחתי שלו בעוד עצמאי תלוי בתנודות בהיקף הכנסותיו. משכורתו של שכיר כוללת הפרשות מעביד לקופ"ג, קופת פיצויים, ביטוח לאומי, ביטוח אובדן כושר עבודה ולעיתים גם קרן השתלמות והשתתפות באחזקת רכב. שכיר זכאי לימי חופש, ימי מחלה ודמי הבראה.
עצמאי יידרש לממן את כל ההפרשות הנ"ל מתוך רווחיו ואין לו פיצוי כספי בגין ימי חופש, מחלה (בגבולות תגמולי ביטוח לאומי) ואינו זכאי לדמי הבראה. משום כך על מנת להשוות בין הכנסה של שכיר להכנסת עצמאי מקובל פקטור של 30-40%, כלומר על מנת לקבל את אותה הכנסה במונחים כספיים יידרש עצמאי להרוויח 30-40% יותר!

פנסיה

לעובד עצמאי המעביד משלם כ-5% מהשכר לקופת גמל, 8.33% מהשכר לקופת פיצויים וכן עד 2.5% לאובדן כושר עבודה, העובד מפריש 5% מהשכר לקופת גמל.
עצמאי אינו זכאי לכל ההטבות הללו והוא חייב להפריש בעצמו לחסכון לפנסיה 4.45% מההכנסה עד מחצית השכר הממוצע במשק ו-12.55% על השכר שבין מחצית השכר הממוצע ועד גובה השכר הממוצע במשק. מעבר לזה, שיעור ההפקדה המינימלי יהיה בגובה 8.5% מהשכר הממוצע במשק. ניתן לבצע את ההפקדות באופן חודשי או אחת לשנה, מי שלא יפקיד את סכומי המינימום יאלץ לשלם קנסות. בנוסף מומלץ לעצמאי לרכוש ביטוח כושר עבודה על חשבונו (נחשב הוצאה מוכרת).

קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה הטבה לעובד שניתנת במסגרת הסכמי עבודה בין עובדים שכירים למעסיקים אך אינה מחויבת ע"פ חוק. מקובל כי המעסיק מפקיד בקרן ההשתלמות ע"ש העובד עד 7.5% מהשכר והעובד מפריש 2.5% נוספים.
כלומר שכיר המפקיד לקרן השתלמות נהנה מהשתתפות משמעותית של המעסיק בחיסכון, מהטבות מס על ההפקדות ומניהול מקצועי של הכספים שנצברים בקופה. גם עצמאי יכול להפקיד בעצמו כספים לקרן השתלמות במגבלות סכום ע"פ החוק. עצמאי המפקיד לקרן השתלמות ייהנה מהטבות מס על ההפקדות, ומניהול מקצועי של הכספים שנצברים בקופה.

קיזוז הוצאות

שכיר אינו רשאי לקזז הוצאות ואילו עצמאי רשאי לקזז מהכנסתו הוצאות הנובעות מייצור ההכנסה המותרות בניכוי ע"פ חוק. כלומר עצמאי יוכל להקטין את ההכנסה החייבת במס הכנסה בגובה ההוצאות המותרות ולשלם מס מופחת.

ביטוח לאומי

שכיר משלם דמי ביטוח לאומי בסך 3.5% על חלק מהשכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק לעומת עצמאי המשלם 5.97%. על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד להכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח משלם השכיר 12% לעומת עצמאי המשלם 17.83%.

דיווח

עובד שכיר אינו נדרש בדיווח לרשויות המס למעט מילוי טופס 101 פעם בשנה או תיאום מס במקרה של עבודה ביותר ממקום עבודה אחד. עצמאי לעומת זאת נדרש בדיווח ותשלום חודשי/דו חודשי של מע"מ, דיווח ותשלום של מקדמות למס הכנסה והגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

הטבות נוספות

שכיר נהנה לעיתים מהטבות נוספות שהמעביד אינו מחויב להן ע"פ חוק כגון מתנות לחגים, השתתפות בהוצאות טלפון סלולרי, השתתפות באחזקת רכב ועד לרכב צמוד ע"ח המעביד. יש לזכור שעל ההטבות מסוג זה יזקפו לעובד הכנסות לצורך חישוב מס.

 

לתשומת ליבכם כי כל הנכתב בדף זה הינו מידע בסיסי שאינו מקיף, אינו שלם ואינו מהווה מידע מספק ועל כן אין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטה בנושא. דף זה נועד לתת הסבר ראשוני ובסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, רצוי לפנות או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, כלכלנים, רואי חשבון או עורכי דין.

Keren Nathan Copyright 2024 – All Rights Reserved | Design: davidandyosef | Development: Relsites
דילוג לתוכן