עמוד הבית איך מקבלים הלוואה

איך מקבלים הלוואה

קרן נתן פועלת לשוויון הזדמנויות חברתי באמצעות מתן הלוואות ללא מטרות רווח ליזמים חדשים לצורך הקמת עסק חדש ויחיד בלבד. ההלוואה ניתנת עד גובה של 240 אלף ש״ח בהתאם לצרכי העסק והיא ללא ריבית וללא הצמדה

בכדי לקבל הלוואה מקרן נתן, עליכם לעמוד בקריטריונים

1

אז מה הקריטריונים?

 1. תושב ואזרח ישראל
 2. הקמת עסק חדש ויחיד עבור היזם
 3. נסיון מוכח בתחום העסק החדש
 4. מיצוי אפשרויות המימון לפני פנייה לקרן
  (הון עצמי, בנקים)
2

אילו עסקים אינם זכאים לסיוע מהקרן?

הקרן אינה תומכת בעסקים בתחומים:
עסקים המבוססים אינטרנט, נדל"ן, מקצועות חופשיים (עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים, יועצים, מתווכים וכדומה), קניין רוחני ופטנטים.

3

מה גובה ההלוואה?

היקף הסיוע של הקרן ליזם, העומד בקריטריונים, במתן הלוואה בסך של עד 240,000 ש"ח, לפרעון עד 60 חודשים. גובה ההלוואה מותאם לצרכי הקמת העסק וניתן כהלוואה ללא ריבית והצמדה ועלויות נלוות

4

מה נדרש להגיש?

 1. טופס בקשה מקוון במלואו
 2. לצרף קובץ קורות חיים מפורטים
 3. מומלץ לצרף מסמכים נלווים שיתמכו בבקשת ההלוואה
5

האם יש עוד דרישות?

 1. מילוי תוכנית עסקית לפי הפורמט של הקרן
 2. צילום תעודת זהות וספח של מגיש הבקשה
 3. צילום שיק מבוטל של החשבון הפרטי ממנו יבוצע החזר ההלוואה
 4. דוח ריכוז נתונים מבנק ישראל
 5. קורות חיים של מגיש הבקשה
 6. תעודת עוסק/ התאגדות
 7. תדפיס רשם החברות עדכני (לחברה בלבד)
 8. חשבוניות/הצעות מחיר בגין השקעות בעסק
  (עבור ציוד, מלאי, מכשור, שיפוץ וכדומה)
 9. דוח ריכוז יתרות בנק בכל חשבונות היזם
  וחשבונות העסק
 10. דפי חשבון בנק עובר ושב ל-3 חודשים אחרונים
  בכל חשבונות היזם וחשבונות העסק
 11. תעודת זהות בנקאית
 12. דוחות רווח והפסד בגין שלוש שנים אחרונות של העסק (בעסק פעיל או ברכישת עסק קיים)
 13. הסכם שכירות – טיוטה/ חתום (במידה ורלוונטי)
 14. הסכם שותפות – טיוטה / חתום (במידה ורלוונטי)
 15. הסכם רכישה של עסק קיים – טיוטה / חתום (במידה ורלוונטי)
 16. הסכם זכיינות – טיוטה / חתום (במידה ורלוונטי)
 17. הסכמים מול ספקים / לקוחות (במידה ורלוונטי)
6

מה נדרש מהערבים להלוואה?

בני זוג אינם יכולים להיות ערבים אחד לשני
איננו מקבלים ערבים שבעברם או כיום, היו בעלי חשבון בנק מוגבל / תיקים בהוצאה לפועל או פושטי רגל. לאחר קבלת אישור להלוואה מהקרן יש להעביר אלינו פרטי הערבים לאישור (צילום ת.ז. מלא + 3 תלושי שכר אחרונים).
עם קבלת האישור, עליך להחתים את הערבים
על כתב ערבות בפני עו"ד.

7

האם ניתן לפרוס את תשלומי ההלוואה?

ההלוואה היא ללא ריבית והצמדה וללא כוונת רווח.
פריסת התשלומים להלוואה של עד 100,000 ש"ח
היא למשך 36 תשלומים. להלוואה שסכומה הוא
יותר מ-100,000 ש"ח תתאפשר פריסה של
עד 60 תשלומים. תקופת הגרייס תקבע במעמד חתימת
ההסכם ותכלל בתחשיב תקופת ההלוואה.

תהליך בקשת ההלוואה

1

הגשת בקשה מקדמית
בלחיצה כאן תועבר למילוי טופס בקשה מקוון, מומלץ להכין מראש קובץ קורות חיים.

2

השלמת תוכנית עסקית מלאה:
במידה ותמצא תואם לקריטריונים תתבקש להשלים מסמכים.

3

ראיון במשרדי הקרן
לאחר בחינת הבקשה המלאה והשלמת המסמכים, תוזמן לראיון שבסיומו תמסר החלטה עקרונית על אישור או סירוב במתן ההלוואה.

4

השלמת מסמכים לאחר ראיון
העברת פרטי ערב/ים לאישור ומסמכים נלווים, אם ידרש

5

הסכם הלוואה
חתימה על הסכם הלוואה במשרדי הקרן ומסירת שיקים להחזר ההלוואה.

6

בהצלחה!
ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו

Keren Nathan Copyright 2024 – All Rights Reserved | Design: davidandyosef | Development: Relsites
דילוג לתוכן