עמוד הבית טיפים לעסקים תכנית עסקית? אי אפשר בלעדיה

תכנית עסקית? אי אפשר בלעדיה

תוכנית עסקית היא השלב הראשוני החשוב ביותר בהקמת עסק ומהווה את הבסיס ממנו נגזרים החזון והאסטרטגיה של העסק. התכנית העסקית מאפשרת לבדוק את הכדאיות הכלכלית של העסק והינה כלי לתכנון מוקדם של הקמה ותפעול העסק באמצעות הצבת יעדים מהם נגזרים עלויות ההשקעה הנדרשות וכן עלויות התפעול והמימון השוטפות של העסק.

בנוסף התוכנית העסקית מהווה מסמך מפורט וחשוב שעל בסיסו מוסדות פיננסיים או נותני אשראי כדוגמת קרן נתן, יבחנו את ההיתכנות הכלכלית של העסק וההשקעה הצפויה, במסגרת בחינת בקשת הלוואה למימון ההשקעה הנדרשת לצרכי הקמה ותפעול ראשוני של העסק.

תוכנית עסקית מתחלקת לשלושה חלקים עיקריים: כספים, שיווק ומכירות וניהול:

כספים

תזרים מזומנים הוא השוואת הכספים הנכנסים לעסק, כלומר הכנסות העסק, מול הוצאות העסק הכוללות כל הוצאה הקשורה לעסק החל משכר דירה, ארנונה, מיסים, משכורות, ציוד, תשלום לספקים, רכבים,  מימון וכו. כלי חיוני זה מאפשר שמירה על איזון העסק בכל רגע נתון והימנעות מכניסה לחובות.

דו"ח רווח והפסד תכנון דוח רווח והפסד עתידי נעשה לפי צפי מכירות משוער במטרה להיות בשליטה בכל רגע נתון במצבו הכלכלי של העסק. את העבודה השוטפת בעניין זה מבצע מנהל החשבונות או רואה החשבון של העסק.

השקעה הקמת עסק חדש כרוכה בהוצאות ראשוניות משמעותיות בכדי שניתן יהיה להתניע את הפעילות השוטפת של העסק. השקעה זו יכולה להיות מהון אישי או להגיע מהלוואות מגורם בנקאי או חוץ בנקאי.

שיווק ומכירות

סעיף ההכנסות בכל עסק מגיע לאחר גיוס לקוחות. לצורך כך תקציב העסק חייב לכלול הוצאות על מיתוג, שיווק ופרסום העסק במדיות הרלוונטיות בהתאם לאופי העסק. מכירות הן תוצאה של מיצוב נכון של התוצרים של העסק ותמחור הולם לסביבת המתחרים של מוצרים מקבילים על מנת לייצר רווחים.

ניהול

ניהול עסק מחייב מעורבות רציפה בכל רגע נתון. שליטה מוחלטת בהוצאות, בהכנסות, בתקשורת עם הלקוחות והספקים  וניהול העובדים היא קריטית לקבלת התמונה המלאה של ביצועי העסק.

תכנית עסקית, מה היא כוללת?

פרטי העסק ופרטים אישיים של הבעלים

תיאור פעילות העסק

מודל SWOT (חוזקות/חולשות/הזדמנויות/איומים)

יתרות בנק ויתרות הלוואות בנקאיות/חוץ בנקאיות של בעל העסק

צפי עלויות (כוח אדם/הנהלה וכלליות/מימון ואחרות)

חישוב נקודת האיזון של העסק

תחזית מכירות

דוחות רווח והפסד עתידיים

Keren Nathan Copyright 2024 – All Rights Reserved | Design: davidandyosef | Development: Relsites
דילוג לתוכן